22. 9. 2020

Mostečtí Piráti a Zelení uklidili park Hrabák v rámci celorepublikového dne Ukliďme Česko. 

Již tradičně jsme se připojili k celorepublikovému úklidovému dnu. Park Hrabák jsme si vybrali, jelikož je ve velmi špatném stavu, neboť úklid tohoto parku provádí město jen ve velmi omezené míře. Opět jsme zde nalezli mnoho ploch, které byly zcela zaházeny odpadem. Vůbec se nedivíme, že do parku v takovémto stavu chodí jen minimum obyvatel Mostu. Moc bychom si přáli, aby se péče o park ze strany města zlepšila, park by se pak opět mohl stát vyhledávaným místem pro procházky a relaxaci.