18. 10. 2017

Náklady na zdolání požáru, který vypukl 28. 8. 2017 v areálu skládky Celio, se vyšplhaly na 8 310 400 Kč. Takto vysokou částku však nehradí provozovatel skládky, ale daňoví poplatníci. Zelení podávají trestní oznámení, aby se prověřilo, zda nejsou podobné požáry zakládány s nějakým úmyslem, či zda nedochází k porušování zákonů ze strany provozovatele.

(Snímek ze dne požáru, autor Luboš Dvořák)

„Požáry na skládce Celio jsou v posledních letech pravidelností, a tak nás napadlo podat dotaz na krajskou centrálu Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje týkající se nákladů spojených s uhašením požáru,“ sdělil Jan Hrubeš, předseda mosteckých Zelených. „Výsledná suma je alarmující a vede nás k zamyšlení, kolik peněz zaplatili daňoví poplatníci za požáry na Celiu za poslední léta,“ dodal.

 

Dle informací Hasičského záchranného sboru ve dnech 28.–30. 8. 2017 vyjelo k požáru 58 hasičských jednotek z celého Ústeckého kraje. Důsledky požárů jsou závažné, dochází nejen k poškozování životního prostředí, k ohrožení životů a zdraví zasahujících hasičů, ale zjevně i k významné majetkové škodě na straně státu, který nese náklady zásahu.

 

Platná právní úprava hrazení nákladů zdolávání požárů podle názoru Zelených nemotivuje provozovatele skládek k tomu, aby těmto situacím účinně předcházeli, a vytváří naopak situaci, kdy pro ně může být požár komunálního odpadu v jistém směru výhodný. Zahořením se totiž uvolní prostor pro skládkování dalšího komunálního odpadu.

 

„Tuto situaci nelze vyloučit ani v případě Celia, a proto podáváme trestní oznámení, aby orgány činné v trestním řízení tuto věc prověřily,“ sdělil Petr Globočník, krajský předseda Zelených.

 

 

Kontakty

Jan Hrubeš

+420 774 583 579

hrubes.jan@gmail.com

 

Petr Globočník

+420 605 103 959

p.globocnik@gmail.com