mostLJM

Prolomení limitů těžby je pro nás nepřípustné.

Tento region má totiž navíc, než na pokračování zajetého vzorce vytěžit, spálit, zanést plíce prachem a elektřinu vyvést do zahraničí. Pokud tento bludný kruh nepřekročíme, vždy budeme neatraktivním regionem. Pokud se podíváte na socioekonomickou mapu ČR, vyjde Vám rovnice, že tam kde je uhlí, je i bída (Ostravsko, severozápadní Čechy).

Považujeme za zcela iluzorní představu, že pokud skončí důl ČSA, přijde postupně o práci 6 000 lidí. V samotném dolu ČSA dnes pracuje cca 800 lidí včetně uklízečky a vedení. Taková argumentace je zavádějící a návodná. Navíc, pokud k prolomení těžby dojde, bude hrozit ztráta minimálně stejného počtu pracovních míst pro lidi, kteří teď žijí v oblastech, jež chrání limity těžby, a to ještě nehovoříme o pracovních místech v chemických závodech, jež budou reálně ohrožena v dalších fázích pokračování těžby.

O fatálních dopadech na náš region hovoří také zpráva AV ČR, která nedoporučuje prolomení limitů těžby v našem regionu:

„Výzkumy ukázaly, že znečištění ovzduší, vody a půdy v Severočeské hnědouhelné pánvi spolu s narušenou sociální skladbou, vnuceným způsobem života, stresem a nedostatečnými příležitostmi k regeneraci sil vedou ke zvýšené nemocnosti, vyšší úmrtnosti, ke sníženému věku dožití a zpomalenému vývoji dětí. U nejmenších dokonce poznamenaly i jejich genetickou výbavu a ovlivňují negativně také potomky postižených obyvatel v dalších generacích.

Kontaminace půdy v celé oblasti pánve a v blízkém okolí, především v Krušných horách, způsobují i po letech obtíže s obnovou lesních porostů. Jsou příčinou opakovaných neúspěchů u pokusů o obnovu původních dřevin, rostlinných i živočišných druhů, dříve zde hojných. Zlepšování se dá očekávat až po desítkách let a jen za předpokladu, že zátěž již nebude pokračovat.“

Zdroj: http://relax.lidovky.cz/neruste-ekologicke-limity-tezby-zada-vladu-komise-akademie-ved-pvd-/veda.aspx?c=A100304_113834_ln_veda_hev

Místo nesmyslného prodlužování těžby navrhujeme:

  • Využití nástrojů podpory zaměstnanosti z fondů EU (například podpora sociálního podnikání, podpora prostupného zaměstnávání, rekvalifikace, podpora živnostníků a regionálního podnikání)
  • Pokud nebudou prolomeny limity těžby, bude klíčová i státní podpora nezaměstnaných horníků a sociální systém pro jejich rodiny ze strany státu. Region, který zásobuje uhlím republiku a který obětoval jedno z nejkrásnějších měst v Československu, včetně 106 zbouraných obcí, si takovou podporu jistě zaslouží.
  • V roce 2012 zpracovala společnost EkoWATT studii možností zcela jiné orientace regionu, která počítá s růstem obnovitelných zdrojů, energetickou modernizací budov a může vytvořit cca 2300 nových pracovních míst.